HILLS BY GOGOLF – PAIKALLISSÄÄNNÖT

Seuraavat paikallissäännöt mahdollisten kilpailutoimikunnan laatimien lisäysten ja täsmennysten kanssa ovat voimassa molemmilla Hills by GoGolfin kentillä.

Täydellinen paikallissäännön teksti, johon alla olevissa paikallissäännöissä viitataan, löytyy the Official Guide to the Rules of Golf -kirjasta sekä golf.fi sivuston materiaalipankin Mallipaikallissäännöistä.

Jollei toisin mainita, rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä lyöntipelissä ja reiän
menetys reikäpelissä).

1. Epänormaalit kenttäolosuhteet (mukaan lukien kiinteät haitat) (Sääntö 16)
a. Kunnostettavaa aluetta ovat myös

(1) Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet
(2) Sorapäällysteiset pintasalaojat
(3) Siirtonurmen saumat, Mallipaikallissääntö F-7 on voimassa
(4) Bunkkerissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat
b. Kiinteät haitat
(1) Kiinteä haitta ja siihen valkoisella maalilla yhdistetty alue katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
(2) Kiinteä haitta ja sen sisällä olevat istutukset katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
(3) Soralla tai hakkeella päällystetyt tiet ja polut. Yksittäiset kivet ja hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja.
c. Maahan painunut pallo
Sääntöä 16.3 muokataan seuraavasti: Vapautuminen ilman rangaistusta ei ole sallittu pallon ollessa maahan painunut
bunkkerin maa- tai ruohoseinämään.
d. Vapautumisen rajoittaminen lyöntiasentoa häiritsevän eläimen kolon osalta
Sääntöä 16.1 muokataan seuraavasti: Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun eläimen kolo häiritsee vain pelaajan lyöntiasentoa.

2. Kiinteät haitat lähellä viheriötä
Mallipaikallissääntö F-5 on voimassa. Tätä paikallisääntöä voidaan käyttää vain silloin, kun sekä pallo että kiinteä haitta ovat
yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Säännössä 16.1a mainitun lisäksi haittaamiseksi
katsotaan se, kun kiinteä haitta on pelaajan pelilinjalla, korkeintaan kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja on
korkeintaan kahden mailanmitan päässä pallosta.
Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi
epätarkoituksenmukainen.

3. Olennaiset rakenteet
Olennaisia rakenteita, joista ei voi vapautua ilman rangaistusta, ovat:
a. Nauhat, verkot tai muut puiden ympärille kiedotut materiaalit (esim. jänis- ja myyräsuojat)

4. Estealueet (Sääntö 17)
a. Kun estealue on kiinni ulkorajassa, estealueen raja yhtyy ulkorajan kanssa.
b. Kun pelaajan pallo on löydetty miltä tahansa kentän ulkorajaan yhtyvältä punaiselta estealueelta tai tiedetään tai on
käytännössä varmaa, että pallo on päätynyt sinne, ja kohta, josta pallo viimeksi ylitti estealueen rajan, on kentän ulkorajan
puolella estealuetta, on pelaajan mahdollisuus käyttää vastakkaisen puolen vapautumista Mallipaikallissäännön B-2.1
mukaan.
c. Pallo ehkä vesiesteessä – varapallo
“Jos pelaaja ei tiedä onko hänen pallonsa estealueella, pelaaja voi pelata varapallon Säännön 18.3 mukaisesti, jota on
muokattu seuraavasti: Pelatessaan varapalloa pelaaja voi käyttää:
- lyönti ja lyöntimatka - vapautusta (ks. Sääntö 17.1d(1)),
- linjassa taaksepäin -vapautusta (ks. Sääntö 17.1d(2))
- tai jos kyseessä on punainen estealue, sivuttaista vapautusta (ks. Sääntö 17.1d(3)).
- Jos käytössä on pudottamisalue (ks. Mallipaikallissääntö E-1), voi pelaaja käyttää myös tätä vaihtoehtoa.

Pelaajan pelattua tämän säännön mukaisesti varapallon, ei hän voi enää käyttää muita Säännön 17.1 mukaisia vaihtoehtoja suhteessa alkuperäiseen palloon.

Päätettäessä milloin varapallosta tulee pelaajan pelissä oleva pallo tai milloin se pitää tai voidaan hylätä, säännöt
18.3c(2) ja 18.3c(3) ovat voimassa, paitsi että:
- Kun alkuperäinen pallo löytyy estealueelta kolmen minuutin etsinnän aikana. Pelaaja voi valita joko:
(1) Pelaamisen jatkamisen alkuperäisellä estealueella olevalla pallolla, jolloin varapalloa ei saa enää
pelata. Varapallolla lyötyjä lyöntejä ennen sen hylkäämistä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit, jotka on
pelattu yksinomaan tällä pallolla) ei lasketa, tai
(2) Pelaamisen jatkamisen varapallolla, jolloin alkuperäistä palloa ei saa pelata.
- Kun alkuperäistä palloa ei löydy kolmen minuutin etsinnän aikana, tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on
Estealueella, varapallosta tulee pelissä oleva pallo.

Estealueiden pudottamisalueet
Mikäli estealueelle on merkitty pudottamisalue, se on lisävaihtoehto yhden lyönnin rangaistuksella. Pudottamisalue on samalla
vapautumisalue. Pudotetun pallon täytyy pudota ja jäädä pudotusalueelle.